ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည်များ တည်းခိုနေထိုင်နိုင်သော ဟိုတယ်ပေါင်း (၅၅)လုံးရှိကာ ဟိုတယ် (၁၇)လုံးမှာ တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်