သုတဝေဖြာ သီရိဂေဟာ မိသားစုပြိုင်ပွဲ အသိပညာပေးအစီအစဉ် ပွဲစဉ် (၉၃)ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်၊ ယနေ့တွင် MRTV ၌ ပြသမည်