သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီတို့ ပူးပေါင်းပြီး အင်ဂျင်နီယာပညာရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်ကျင်းပပြုလုပ်

Sunday, November 27, 2022