ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု မြှင့်တင်ရေး၊ စပါးခွံလောင်စာတောင့် တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဝါးနှင့်စက်မှုကုန်ကြမ်း သစ်မာစိုက်ခင်းများ တိုးမြှင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးတင်မောင်ဝင်း ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု မြှင့်တင်ရေး၊ စပါးခွံ လောင်စာတောင့် တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိက ဝါးနှင့် စက်မှုကုန်ကြမ်း သစ်မာစိုက်ခင်းများ တိုးမြှင့် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး

Tuesday, November 29, 2022