ဂျပန်နိုင်ငံ မြို့တော်တိုကျိုတွင် မနေ့ကတစ်ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအသစ် ၁၃,၃၂၁ ခုရှိ

Sunday, December 04, 2022