ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ လက်ဆတ်သည့်ကျွဲကောသီးပထမအသုတ်သည် အမေရိကန်စူပါမားကတ်များသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်

Sunday, December 04, 2022