ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်မြို့နယ်ရှိ ကျိုင်းခမ်းရေလှောင်တမံ ဘက်စုံသုံးစီမံကိန်းကို ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ၇၇.၆၉ ရာခိုင်နှုန်းထိ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်

Sunday, December 04, 2022