တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းနည်းပညာရပ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် အသံထက်မြန်သည့် ဒုံကျည်ကို FA-50 တိုက်လေယာဉ်တွင် တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်

Wednesday, December 14, 2022