လားဟူတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲဟော်ကို နှစ်စဉ် တပို့တွဲလဆန်း ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ၇ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း

Wednesday, January 25, 2023