အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဆူမာတြား Jorong Sitingkai တွင် ၃ မီတာအမြင့်ရှိသည့် corpse flower ခေါ် Amorphophallus Titanum ဧရာမပန်းပွင့်ကြီး ပွင့်လန်းနေ

Thursday, February 02, 2023