ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် မနေ့က ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအသစ် ၅၅,၅၃၇ ဦးရှိခဲ့

Thursday, February 02, 2023