ဗီယက်နန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလူဦးရေဆိုင်ရာ database အစီအစဉ်က မိသားစုဝင်များ ပြန်လည်ဆုံစည်းစေရန် အထောက်အကူပေးလျက်ရှိ

Friday, February 03, 2023