သံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ လိပ်သိုဒေသတွင် နာနတ်ဝိုင်နှင့် နာနတ်ယိုထုပ်လုပ်ရန် နာနတ်ပင်များ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ

Sunday, February 05, 2023