ငပလီကမ်းခြေအနီးရှိ စာနီတောင်ဆင်စခန်းတွင် ဝင်ကြေး တစ်ဦးလျှင်ငွေကျပ် ၁,၀၀၀ နှင့် ဆင်စီးပါက တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၅,၀၀၀ ကျသင့်မည်

Sunday, February 05, 2023