ကမြောကင်းတံတားတည်ဆောက်ပြီးစီးသည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများ အပြင် အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်မှ ခရီးသွားပြည်သူများ သွားလာရေးလွယ်ကူ အဆင်ပြေလျက်ရှိ

Tuesday, March 28, 2023