သတ္တဌာန ဖူးကြစုံညီ ဟံသာဝတီ ဗုဒ္ဓဂါယာမဟာဗောဓိရွှေဂူကြီးဘုရားဆီ

Wednesday, April 19, 2023