ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက် နှင့် ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ဦးသိန်းအောင်သန်း နှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်း

မွန်ပြည်နယ်၏ ထွက်ကုန်ရော်ဘာနှင့် ပက်သက်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ထား ရှိမှု၊ အရေးပါသည့် အချက်များနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွေ၊ ရာဘာ၏ ထူးခြားချက်နှင့် အသုံးပြုမှု အခြေအနေ အပါအဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက် နှင့် ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မွန်ပြည်နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ဦးသိန်းအောင်သန်း နှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်း

Friday, May 12, 2023