တောင်ကိုရီးယား Asiana လေကြောင်းခရီးစဉ်တွင်လိုက်ပါလာသည့် ခရီးသည်တစ်ဦးသည် အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကြောင့် လေယာဉ်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရ

Saturday, May 27, 2023