ဂျပန်နိုင်ငံ Saga စီရင်စုရှိ တာဝန်ရှိသူများသည် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရှေးဟောင်းအုတ်ဂူတစ်လုံးကို ဖွင့်ခဲ့

Tuesday, June 06, 2023