ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင်နိုင်ငံတွင် ဇွန်လ(၁)ရက်နေ့၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့

Tuesday, June 06, 2023