တရုတ်နိုင်ငံ၊ လျောင်နင်း ပြည်နယ်၊ Jinzhou မြို့ဒေသခံများသည် Xiaoling မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့

Tuesday, June 06, 2023