ဘဝနှင့် အနုပညာ “အနုပညာ၊ အတတ်ပညာများနှင့် နာမည်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့သော ပညာသည် (ဒါရိုက်တာ-အောင်မြင့်မြတ်၊ အပိုင်း- ၁)”

Monday, September 18, 2023