စီးပွားရေးစကားဝိုင်း [သယံဇာတတူးဖော်မှု သားစဉ်မြေးဆက်အကျိုးပြု (ပထမပိုင်း)]