စီးပွားရေးစကားဝိုင်း [သယံဇာတတူးဖော်မှု သားစဉ်မြေးဆက်အကျိုးပြု (ဒုတိယပိုင်း)]