ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှု အချက်အလက်မျှဝေရန် ကုမ္ပဏီများကို တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်

Wednesday, November 29, 2023