ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်သည် ရောဂါကူးစက်မှုနှင့် သေဆုံးမှုအရေအတွက်များစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ခဲ့

Sunday, December 03, 2023