၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ရှယ်ယာအရောင်းအဝယ် ဖြစ်မြောက်ခဲ့သည့်ပမာဏ ကိုးဘီလီယံကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရောင်းအဝယ်ပမာဏ (၃၁)ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့

Thursday, February 08, 2024