ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ကလေးထိန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကလေးငယ်များအား စက်ရုပ်ဖြင့် စကားပြောစနစ် အသုံးပြုလျက်ရှိ

Wednesday, May 15, 2024