တရုတ်နိုင်ငံရှိ အမျိုးသားဂေဟဗေဒစနစ်ဆိုင်ရာ အဓိကဧရိယာများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ယွမ် (၉၀၀)ဘီလီယံနီးပါးခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထား

Wednesday, May 15, 2024