အားကစားပွဲနွှဲကြမယ်

အားကစားပွဲနွှဲကြမယ်
တေးရေး - ဂီတစာဆို မျိုးနွယ်ဆွေ
တေးဆို - ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ
ဂီတမှူး - ညီညီ
တေးဂီတ - မျိုးတေးဂီတအဖွဲ့

Thursday, May 23, 2024