ရော်ဘာစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှု၏ အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်

ရော်ဘာစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်တင်ပို့မှု၏ အရေးပါသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေပေါ်လိုက်၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် အရေးပါသည့်အချက်များနှင့် သိမှတ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရော်ဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ပြချက်

Thursday, June 06, 2024