သွင်းကုန်လိုင်စင်/ ပါမစ် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်များသို့ ကုန်ပစ္စည်း ကြိုတင်ရောက်ရှိခြင်းများကို ဇူလိုင် (၁)ရက်မှ စတင်အရေးယူမည်

Thursday, June 06, 2024