၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ တက္ကသိုလ်တန်း စာမေးပွဲတွင် စတင်အသုံးပြုမည့် မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ(ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်)