မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) ၏ အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည့် Thu Kha Su San Skill Training center တွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေး

Tuesday, June 18, 2024