ဂွါတီမာလာတွင် ကနေဒါကုမ္ပဏီ၏ open-pit ရွှေတွင်း ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရုပ်သိမ်း

Tuesday, June 18, 2024