မြန်မာ့ငွေကြေးဈေးကွက်ဆိုင်ရာစကားဝိုင်း “Facts to know in Trade Policy (Episode – 56 ၊ Part – 2)”