မြို့ပြအမွေအနှစ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒို့အိမ်မှ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖြစ်သူ မအေးမြတ်သူနှင့် မေးမြန်းတင်ပြချက်