ယူနက်စကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသည် နှစ် (၇၀)အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးချယ်ခံရ