မေ့မရတဲ့ ကချင်မြေ

မေ့မရတဲ့ ကချင်မြေ

တေးရေး - အလင်္ကာကျော်စွာ ဟင်္သာတမြင့်ငွေ

တေးဆို - မနောအလှတေးဂီတအဖွဲ့