ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဘာသာရပ် ပထမနှစ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၈၀) နှင့် ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမ (၅) ဦးတို့အား လက်ခံတွေ့

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဘာသာရပ် ပထမနှစ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၈၀) နှင့် ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမ (၅) ဦးတို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ