နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါတိုင်း သင်အပါအဝင်၊ သင့်မိသားစုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောဂါပိုးမွှားများ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ