ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကြောင့် အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ ခေတ္တဆိုင်းငံ့