စီးပွားရေးစကားဝိုင်း "ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရေးစကားဝိုင်း"