ငွေဆောင်နှင့် ချောင်းသာအပါအဝင် ဧရာဝတီတိုင်း ကမ်းခြေများသို့ ခရီးသွားဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်