“နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ တစ်နှစ်တာ” သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန