Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) ကူးစက်ရောဂါအား ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ "မိဘပင်စင်စားများသို့ ပန်ကြားချက်" ထုတ်ပြန်