ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ အမိန့်အမှတ် (၃၇/၂၀၂၀) အား ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်