လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတစ်ချို့ကို မေးမြန်းထားသည့် သဘောထားအမြင်ကဏ္ဍ