အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးမှ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ လှူဒါန်း