အိမ်သုံးအမျိုးအစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (၇၅)ယူနစ်ကို ငွေကြေးကောက်ခံမှုကင်းလွတ်ခွင့် (အခမဲ့)ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုအပေါ် မန္တလေးမြို့မှ ပြည်သူများ၏ စကားသံများ